POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

El domini www.mongegant.cat és propietat de L’Agrupació de Colles Geganters de Catalunyai com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord a l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per dona compliment al reglament 679/2016 i la llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats perL’Agrupació de Colles Geganters de Catalunya

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

 

Responsable del tractament: L’Agrupació de Colles Geganters de Catalunya

-          NIF: G58548116

-          Adreça postal: Anselm Clavé 3, 08980 Sant Feliu de Llobregat

-          Telèfon: 93 685 8000 ext. 1755

-          Correu electrònic:agrupacio@gegants.cat

 

Finalitat del tractament i legitimació:

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:

-          Atendre les seves sol·licituds de contacte legitimats pel seu consentiment segons s’estableix en l’article 6.1.a RGPD i en el nostre interès legítim de comunicar-nos amb els nostres usuaris, Article 6.1.f RGPD

-          Poder registrar-li com a nou usuari,legitimats per l’establiment de la relació contractual, que es fonamenta en el formulari de registre, Article 6.1.b RGPD.

Conservació

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van a ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran y guardarem únicament les estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers, salvo que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats o per obligació legal.

Drets dels interessats

Com a usuari del webwww.mongegant.cat, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya dirigint-se a agrupacio@gegants.cat.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davantwww.aepd.es